Mgr. Jana Dvořáková

Fyzioterapeutka, osobní trenérka

Jana Dvořáková

Co mě přivedlo k práci osobního trenéra

K práci osobního trenéra mě přivedla chuť rozšířit svoje působení fyzioterapeuta také na prevenci a celkové zlepšování kondice klientů. Oceňuji lidi, kteří na sobě chtějí pracovat, a chci jim pomoci osvojit si správné pohybové návyky.

Jaký sport mám nejraději

Největší radost mi dělá vysokohorská turistika a s tím spojené poznávání nových zemí. Baví mě ale jakýkoliv pohyb venku – běžky, sněžnice, cyklistika, turistika či plavání.

Jak trávím svůj volný čas a moje zájmy

Volný čas trávím s rodinou, často jezdíme na výlety či návštěvy k rodičům. Máme také dost přátel se stejnými zájmy, a tak trávíme víkendy a část dovolené společně na výletech v horách. Velmi ráda také čtu, ale nyní na to nemám moc času.

Co pro mě znamená zdravý životní styl

Všeho s mírou 

____

Rozhovor s Janou si můžete přečíst zde

Vzdělání

 • 2007 – 2009: magisterský program Fyzioterapie, 2. Lékařská fakulta Karlovy Univerzity, Praha, ukončeno SZZ, téma diplomové práce Vliv fyzioterapie na neurofyziologickém podkladě na klinické projevy a imunologické parametry u nemocných s roztroušenou sklerózou mozkomíšní
 • 2004 - 2007 studium Fyzioterapie na Lékařské fakultě Masarykovy Univerzity v Brně, ukončeno složením bakalářské zkoušky, téma bakalářské práce Rehabilitace u cévní mozkové příhody bez poruchy glukózové tolerance

Klinická praxe

 • Od 2013 do současnosti na rodičovské dovolené
 • 2010 - 2013 Rehabilitace Dejvice, PaedDr. Marie Měřínská, Praha (Rehabilitace ambulantní formou – LTV základní, LTV na neurofyziologickém podkladě, SM systém, mobilizace a měkké techniky, elektroléčba )
 • 2009 - 2010 Ústřední vojenská nemocnice Praha (Práce na interních i chirurgických lůžkových odděleních, intenzivní individuální rehabilitace na lůžkovém oddělení rehabilitace, praktická výuka studentů FTVS UK)
 • Během studia Fyzioterapie na 2. LF UK 2x týdně 6hodin individuální cvičení v ambulantním zařízení Therap-tilia v Praze Butovicích
 • V rámci magisterského studia na 2. LF UK souvislá třítýdenní letní praxe v dětské léčebně VESNA v Jánských lázních, individuální a skupinové cvičení, celková praxe během magisterského studia v rozsahu 423 hodin
 • Během bakalářského studia na LF MU souvislé praxe (celkem 3 měsíce) ve Fakultní nemocnici u Sv. Anny, FN Bohunice a v Úrazové nemocnici v Brně

Zájmy

 • vysokohorská turistika
 • ferraty - jištěné cesty
 • cestování
 • zdravá výživa
 • tábory s vozíčkáři

Certifikáty

 • Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut (2010)
 • Spirální stabilizace páteře I.B (Mgr. Věra Havránková 2017)
 • Fyzioterapie algických vertebrogenních syndromů (Dr. Pavel Švejcar 2012)
 • SM systém I.A- rehabilitace a regenerace páteře (MUDr. Richard Smíšek, 2011)
 • Refresh měkkých a mobilizačních technik v rozsahu 200 hodin (Mgr. Šárka Hanušová, Ph.D, 2010)
 • Vojtova metoda speciálně pro studenty navazujícího magisterského studia konaná v RL Corpus Olomouc (výuka v rozsahu části A kurzu Vojtovy metody)
 • Kurz Nordic Walking (2010)
 • Inkontinence regionální seminář (UVN 2009)