Bc. Jana Opršalová

Jana vystudovala fyzioterapii na Fakultě tělesné výchovy a sportu na Univerzitě Karlově. V současné době pokračuje v magisterském studiu.


Během studia absolvovala praxe například v Ústřední vojenské nemocnici, v Oblastní nemocnici Kladno, v nemocnici IKEM a v Centru Paraple.

Od dětství se věnuje sportovnímu aerobiku, v 9 letech prvně vyhrála mistrovství České republiky. Celkem získala 3 tituly mistryně světa a 4 tituly mistryně Evropy. Nyní již nezávodí, ale aerobiku se věnuje nadále zejména práci s dětmi. Je lektorkou kurzů Dětí na startu a baby aerobicu.

Volný čas tráví nejraději v přírodě, ale také ve svých oblíbených kavárnách.


Vzdělání

  • 2021 - … FTVS UK Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami Mgr.
  • 2017 - 2021 FTVS UK Fyzioterapie Bc.
  • 2013 - 2017 Gymnázium Českolipská

Kurzy

  • Kineziotaping I.
  • Osobní trenér, fakulta FTVS
  • Masér pro sportovní a rekondiční masáže
  • Lektor „Děti na startu“ – celorepublikový program pro rozvoj pohybových dovedností pro děti ve věku 4-9 let
  • Palpační anatomie, REHAEDUCA
  • Síla-stabilita-mobilita, FYZIOFITNESS Černošice