Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS)

DNS - 1

Autorem diagnostického a terapeutického konceptu s názvem Dynamická neuromuskulární stabilizace (DNS) je profesor Pavel Kolář. DNS je založena na principech vývojové kineziologie, kdy každé vývojové období je charakterizováno jiným pohybovým modelem a dovednostmi.

Princip předpokládá, že dítě se zdravou centrální nervovou soustavou se bude vyvíjet ideálně, a tedy i jeho pohybové vzory budou ideálně provedené. Dozrávání mozku se totiž přímo odráží v pohybovém projevu dítěte.

DNS - 2

Pohybové vzory dítěte v prvním roce života princip přejímá a aplikuje je na dospělé, kdy zjednodušeně řečeno předpokládá, že při správném nastavení pozice dojde také k ideální aktivaci svalů. Cvičí se jednotlivé pozice, pohyby a přechody mezi nimi. Při analýze pohybu pak porovnáváme pohyb klienta s “ideálním” pohybovým vzorem.

Každá pozice by měla vždy splňovat několik základních prvků - centrace kloubů, napřímení páteře, správný dechový stereotyp a trupová stabilizace, dobré zajištění opory a optimální svalová činnost.

Koncept DNS má univerzální využití. Můžeme ho využít k vyšetření a analýze pohybu, stejně jako k terapii a cvičení. Jedná se o otevřený systém, který je možné kombinovat s dalšími rehabilitačními a cvičebními technikami. Velmi efektivní a přínosné je využití principů DNS i ve sportovním a silovém tréninku.

Na využití konceptu DNS se ve Fitnessii specializují: