Mobilizace měkkých tkání pomocí RockBlades (IASTM)

iastm - 1

IASTM je zkratka pro “Instrument Assisted Soft Tissue Mobilization”, což zjednodušeně znamená obnovení elasticity měkkých tkání za pomocí nástroje jako jsou RockBlades. Pomůcky mají různé velikosti a odlišné zaoblení hran. Každá z nich je uzpůsobena pro jinou část těla.

iastm - 2

Princip spočívá v třecích pohybech různé intenzity. Ošetřování jednoho místa netrvá déle než dvě až tři minuty. Pomůcka nám pomáhá uvolnit svaly, vazy a šlachy. V ošetřovaném místě dojde třecími pohyby k zvýšenému prokrvení, které podporuje regeneraci a zvětšuje rozsah pohybu. Zvětšená mikrocirkulace krve pomáhá rovněž odstranit a nahradit zjizvenou či jinak poškozenou měkkou tkáň.

Tato metoda může značně obohatit samotnou terapii. Řešíme s ní jak svalové potíže (ztuhlost, přetížení), tak i blokády v oblasti páteře a dalších kloubních spojení. Dá se využít i při léčení poúrazových a pooperačních stavů nebo k lepší cirkulaci lymfatického systému.

Tuto techniku ve Fitnessii využívají:

akce

Nový seminář

Žena pohledem fyzioterapeuta

Chcete vědet vice o tomto semináři?

Prohlédnout