Bolest SI skloubení

Autor:
Author photo
Mgr. Tereza Rothová
15.05.2024
Odborné články

Co jsou to ta “esíčka”

Bolesti „esíček“ jsou jedna z nejčastějších strastí s jakou k nám klienti přicházejí. Často možná ani netuší, co to přesně je, ale ví, že je to bolí. Sakroiliakální skloubení nebo kloub, zkráceně SI nebo SIK, proto „esíčka“, je spojení křížové kosti (sakra) a kosti kyčelní (os ilium) na pánvi. Je to spojení, které propojuje páteř s pánví, a tedy přenáší a tlumí síly z trupu na dolní končetiny a naopak.

Je to kloub plochý, nenajdeme zde typickou hlavici a jamku. V raném věku obě plochy kostí umožňují klouzavý pohyb ve všech směrech, ovšem v rámci několika milimetrů. S postupným kostním zráním, asi od 10-20 let věku, se mění struktura kloubu, ten postupně ztrácí svůj rovný povrch a objevují se v něm četné vrypy, prohlubně a výstupky, takže jsou do sebe kosti více „zaklesnuté“. To omezuje pohyb v SI kloubu, ale zvyšuje to jeho stabilitu.

Kloub je navíc zpevněn několika vazy, ze zadní strany ho zpevňuje dokonce nejpevnější vaz v těle. U dospělého člověka je pohyblivost minimální až žádná, téměř neměřitelná. Mluvíme o asi o 2 stupních nebo 3 milimetrech do takzvané nutace a kontranutace. Nutace znamená pohyb křížové kosti vůči kosti kyčelní směrem vpřed a dolů, tedy kostrče dozadu, u kontranutace je to naopak. Není to pohyb, který jsme schopni izolovaně vědomě udělat nebo ho provést při mobilizaci SI.

Je prokázané, že po manipulaci nedochází k žádnému posunu mezi kostmi, SI skloubení nelze takzvaně prokřupnout, v podstatě se ani nehne. Jeho vykloubení je velmi vzácné.

Pohled na pánev zepředu

Pohled na pánev zepředu
 1. SI kloub
 2. vaz zpevňující SI kloub ze zadní strany
 3. kloubní štěrbina SI kloubu
 4. bederní obratel L4
 5. poslední bederní obratel L5
 6. meziobratlová ploténka L5/S1
 7. křížová kost (sacrum)
 8. vazy zpevňující SI kloub zepředu
 9. kost kyčelní (os ilium)
 10. 1sedací hrbol/sedací kost
 11. spona stydká
 12. kostrč
 13. pubická kost
 14. kyčelní kloub
 15. hruškovitý sval (musculus piriformis)

Jak SI skloubení bolí

Bolest, která vychází z SI kloubu se projevuje asi 3 cm zevně a 10 cm dolů od zadní horní spiny na pánvi, tedy od kostních výběžků, které si můžete nahmatat zevně od křížové kosti. Prostě bolí hýždě v jejich horní části spíše blíže k páteři. Pokud jste schopni prstem přesně ukázat tohle místo, pravděpodobně vás bolí SI.

Dále na bolest z SI kloubu ukazuje bolest hýždí, spodní části beder, třísel, zevní strany stehen nebo celkově dolní končetiny. Bolest může být dána podrážděním nervů, které daná místa inervují, třeba zvýšeným napětím svalů v okolí. SI kloub může být takzvaně zablokovaný nebo případně v zánětu.

Bolesti se často zhoršuji při delším sezení nebo stání, vstávání ze židle, při chůzi do schodů, při stoji na jedné noze na postižené straně, při nošení těžších břemen (nakládání nákupu, odhazování sněhu). Může se objevit ranní ztuhlost, necitlivost nebo brnění do nohy.

Mezi rizikové faktory pro bolest SI patří třeba hypermobilita nebo těhotenství, kdy jsou tyto bolesti časté, mimo jiné kvůli postupnému rozvolňování vaziva. Dále také skolióza, výraznější nestejná délka končetin, stavy po operacích, nejčastěji stabilizacích páteře, trauma, infekce, revmatoidní artritida nebo Bechtěrevova nemoc.

Vyšetření

Po odebrání anamnézy, tedy zjištění, jak se bolest chová, kde a kdy jí klient pociťuje více nebo méně atd., provádíme klinické testy. Doporučovány jsou spíše provokační testy, tedy kdy SI kloub nějakým způsobem zatížíme a ptáme se, zda to provokuje (způsobuje nebo zhoršuje) danou bolest.

Fyzioterapeut si také vyšetří postavení páteře a pánve, kyčelní klouby nebo celou dolní končetinu, hýždě nebo břišní stěnu – pohledem, pohmatem nebo jinými testy. Bolesti SI mohou být také spojené s hypermobilitou, a tedy zvýšenou volností vaziva. S SI klouby pracuje třeba metoda Ludmily Mojžíšové.

Dále je třeba vyloučit tzv. red flags, červené vlajky, které by mohly ukazovat na závažnější příčinu bolesti. Jedná se o zlomeniny, nádorová nebo infekční onemocnění a syndrom kaudy (výrazný útlak míšních nervů).

Opakované blokády SI můžou být první projevy Bechtěrevovy nemoci, kdy se ale často objevují i noční bolesti. Na zobrazovacích metodách je pak vidět i zánět SI kloubu a v krvi se musí prokázat antigen HLA-B27.

Terapie

Jednou z možností je obstřik SI. Aplikují se anestetika do kloubu (intraartikulárně) nebo blízko něj (periartikulárně, snadnější, účinnější) nebo do přilehlých nervů. Přesnější jsou obstřiky s kontrastní látkou. Úleva od bolesti přichází v 80 % případů a na asi 6-10 měsíců. V krajních případech, nebo při dlouhodobém selhávání konzervativní léčby je možné kloub i chirurgicky stabilizovat (prostě sešroubovat).

Jako fyzioterapeuti vám samozřejmě nejdříve doporučíme léčbu pohybem a jinými fyzioterapeutickými přístupy, které aplikujeme vždy podle individuálních potřeb. V akutní fázi, pokud je v kloubu zánět, je možné si pomoci léky proti bolesti a zánětu (nesteroidní antirevmatika – ibalgin, brufen), ale maximálně na 2 týdny nebo méně. Někdy může ulevit i ledování a vhodný je částečný odpočinek od aktivit, které bolesti zhoršují.

Většinou se u nás setkáváme s „prostou“ blokádou SI kloubu, svalovými spasmy a trigger pointy v okolí, blokádou dalších kloubů jako bederní páteř, kyčelní klouby, žebra, případně navázanými viscerálními problémy. Příčina bolesti je vždy multifaktoriální, a tedy nelze říct, že jste si jí způsobili jedním konkrétním „špatným“ pohybem nebo třeba polohou ve spánku. Většinou jde o nějaké dlouhodobé přetížení, nevhodné stereotypy, nedostatek pohybu nebo naopak nadbytek jednoho druhu pohybu, nedostatek spánku, nevyvážená strava, chronické onemocnění, stresové zaměstnání nebo stres v osobním životě a mnoho dalšího. A poté stačí ten jeden pohyb při vyndávání dítěte z auta nebo třeba neúspěšná pracovní schůzka a bolest může být na světě. To samozřejmě platí obecně, nejen pro SI skloubení. A od toho se pak odvíjí i terapie.

Ve Fitnessii používáme pro úlevu od akutní bolesti prohřátí postižených míst, které je pro klienty většinou velmi příjemné, dále techniky měkkých tkání pro ošetření kůže, podkoží, fascií, svalů, spoušťových bodů, vazů v oblasti beder, SI, pánve, hýždí, dolních končetin. Můžeme využít i baňkování a dále mobilizace SI, bederní páteře, kyčlí. Příjemné mohou být trakční, tedy „vytahovací“ techniky.

S blokádou SI kloubu mohou souviset i blokády žeber. Ludmila Mojžíšová spojovala s SI především 5. žebro a to z asi 80 % na opačné straně, než je blokáda SI. Určitě je také vhodné do terapie zahrnout pánevní dno a celkově se zaměřit na veškeré okolní svaly – svaly stehen (přední, zadní, vnitřní strana), zevní rotátory kyčle, hýždě, zádové a břišní svaly, pracovat na mobilitě hrudníku nebo opoře o chodidla.

V těhotenství je potřeba uvolňovací a protahovací techniky a cviky správně dávkovat, aby nedocházelo ke zhoršení bolesti ještě větším uvolněním svalů a vazů. Při bolestech daných nestabilitou, hypermobilitou SI, svalovou slabostí, je možné využít zpevňovací pás nebo rebozo šátek přes boky, který pánev pomáhá pasivně stabilizovat.

Při chronických bolestech je vždy třeba myslet na jiné faktory než jen blokády kloubů a svalové spasmy. Bolesti můžete třeba zhoršovat kouřením, alkoholem, nedostatečným spánkem, špatnou stravou, nedostatkem pohybové aktivity, zvýšenou mírou stresu nebo obezitou.

Cvičení

Nedílnou součástí fyzioterapie je cvičení jak v akutní, tak i v subakutní nebo chronické fázi.

Akutní fáze

V akutní fázi jsou vhodné jemné uvolňovací, krouživé, houpavé pohyby v oblasti pánve v leže na zádech nebo v pozici na čtyřech. Příjemná může být pozice dítěte nebo kočičí hřbety. Oblíbeným cvikem na SI skloubení je žabák nebo protažení zevních rotátorů vleže na zádech. Všechny cviky provádějte pomalu a plynule.

Akutní fáze 1 Akutní fáze 2 Akutní fáze 3

Žabák

Vleže na břiše pokrčte koleno a postupně přitahujte vytočenou nohu nahoru k hrudníku. Při pohybu zpět se snažte koleno vytahovat do dálky, jako byste chtěli vnitřní stranu stehna přilepit co nejvíce na zem a tím otevřít kyčel. Praktické je cvik provádět na zemi v dlouhých kalhotách, které vám budou po zemi klouzat. V horní pozici si můžete koleno přidržet a pozici chvíli prodýchávat.

Žabák 1 Žabák 2

Protažení zevních rotátorů kyčle – cvik v pozici čísla 4

Vleže na zádech překřižte jeden kotník přes druhé koleno, spodní nohu můžete mít zpočátku nataženou a opřenou o zeď. Postupně jí krčte a posunujte po zdi, tím si přední nohu přitáhnete blíže k sobě a do vytočení. Měli byste cítit tah na zevní a zadní straně stehna, v oblasti hýždě. Postupně se můžete přibližovat ke zdi, čímž bude cvik intenzivnější.

Subakutní fáze

V subakutní fázi, kdy už bolest ustupuje je možné cviky provádět do větší rozsahu a s větší intenzitou. Opět budou vhodné třeba kočičí hřbety, úklony na všech čtyřech, zvedání pánve vleže na zádech s oporou o obě nebo jednu nohu, postupné zapojování předklonů, záklonů nebo úklonů vsedě nebo ve stoje. V pozici na čtyřech můžeme také provádět rotaci pánve, kdy se SI skloubení uvolňuje i stabilizuje.

Subakutní fáze 1 Subakutní fáze 2 Subakutní fáze 3

Rotace pánve na čtyřech s bločkem

Na všech čtyřech si jedno koleno podložte jóga bločkem (nebo velkou knihou, krabicí od bot s knihami uvnitř nebo čímkoliv jiným). Ruce srovnejte tak, aby byly ve stejné linii jako kolena a holeně, tedy při pohledu zepředu jsou dlaně a kolena v zákrytu. Koleno a kyčel nohy na bločku jsou přímo nad sebou, stehno je kolmo k zemi a zůstává tak po celou dobu. Hýbejte s volnou nohou nahoru a dolů, koleno přibližte k zemi, ale nepřeneste na něj váhu, pak ho zvedněte výš než opřené koleno, tím rotujete v pánvi a kyčlích. Pánev se vám nesmí houpat do stran.

Chronická fáze

Při chronických bolestech je potřeba pracovat s kineziofobií, se strachem z pohybu, který by mohl způsobit bolest už dlouho po odeznění příznaků. Strachem z pohybu většinou záda tuhnou, častý je strach z kulatého předklonu. Můžete postupně zkoušet kulaté předklony vsedě, ve stoje do malého rozsahu a postupně ho zvětšovat a zkoušet i se závažím (tzn. Jefferson curl). Vhodné budou i dřepy, výpady, pozice prkna na boku, cviky ve stoji na jedné noze pro stabilizaci pánve a celkové posílení hýžďových svalů, svalů dolních končetin, břicha a pánevního dna.

Problémy s SI skloubením mohou souviset s mnoha jinými částmi těla, původ bolesti může být někde trochu jinde. Určitě je vhodné navštívit fyzioterapeuta, aby vám pomohl a poradil dle vašich individuálních potřeb. U nás ve Fitnessii vám rádi pomůžeme s akutní i chronickou bolestí SI skloubení nebo s bolestmi SI v těhotenství nebo po porodu.

Zdroj:

Online kurz SI skloubení – diagnostika a rehabilitace od Světa fyzioterapie, Ing. Bc. Tomáš Nedoma a Mgr. Jiří Vítek

ig__icon
yt__icon
 Další naše cviky sledujte na našem Instagramu a Youtube kanále.

Pokud vás trápí bolesti „esíček“ , můžete se na nás obrátit. Odborně vás vyšetříme a navrhneme vhodnou fyzioterapii právě pro vás.