Bolesti kolene

Autor:
Author photo
Mgr. Tereza Rothová
26.04.2024
Odborné články

Bolest kolene je častým důvodem návštěvy fyzioterapeuta. Kolenní kloub je pod velkou zátěží, jedná se o takzvaný nosný kloub, který je velmi složitý, a proto i možných příčin bolestí je mnoho. Můžeme je rozdělit podle několika parametrů.

Detail lidského kolena
  1. čtyřhlavý sval stehenní
  2. ligamenta patellaea (pokračování šlachy čtyřhlavého stehenního svalu)
  3. místo úponu šlachy čtyřhlavého stehenního svalu
  4. vnější postranní vaz
  5. vnější meniskus
  6. vnitřní postranní vaz
  7. vnitřní meniskus
  8. stehenní kost
  9. holenní kost
  10. lýtková kost

Bolest kolene může být strukturálního nebo funkčního původu. Strukturální poruchy jsou takové, které můžeme vidět pomocí lékařské zobrazovací metody. V koleni je při nich opravdová strukturální změna. Může se jednat o akutní úraz, důsledek celoživotního zatěžování nebo třeba vrozenou vadu, např. zlomeninu čéšky, vymknutí kolene, natržení nebo přetržení vazů v koleni, rupturu menisků, artrotické změny v kloubu, dysplazie čéšky.

Funkční porucha znamená „pouze“ poruchu funkce kloubu a okolních měkkých tkání. Jde tedy o slabost, zkrácení, zvýšené nebo snížené napětí svalů a jiné svalové dysbalance v okolí, svalové nebo kloubní přetížení, přítomnost trigger pointů (spoušťových bodů) ve svalech, kloubní blokády nebo zřetězení problému z jiných částí těla, často z chodidla nebo kyčle.

Všechny tyto problémy se samozřejmě vzájemně ovlivňují. Strukturální změny budou způsobovat i funkční změny, a naopak porucha funkce může postupně způsobit až změnu struktury. Proto se můžete od fyzioterapeuta dozvědět třeba domněnku, že vaše bolavé koleno je možná způsobeno úrazem kyčle před mnoha lety, a tedy omezením rozsahu rotací kyčle, vbočeným palcem na noze, a tedy špatnou opěrnou funkcí nohy, nebo nedostatečnou funkcí břišních svalů, které pak nevytváří silnou a pevnou oporu pro celou dolní končetinu. Ludmila Mojžíšová spojovala bolesti kolene s blokádou třetího, šestého nebo sedmého žebra a při viscerální manipulaci se koleno spojuje s problémy s tenkým nebo slepým střevem.

Jako jeden z rozcestníků pro diagnostiku bolesti kolene můžeme použít místo, kde přesně kloub bolí. Bolest na vnitřní straně kolene může souviset s poškozením vnitřního menisku nebo vnitřního postranního vazu, či se může jednat o úponovou bolest a přetížení přitahovačů kyčle (vnitřní strany stehna). Bolest na vnější straně kolene může opět souviset s menisky nebo vazy nebo s iliotibiálním traktem, tzn. běžecké koleno. V tomto případě jde o přetížení dlouhé ploché šlachy a fascie, která jde po zevní straně stehna od kyčle až pod koleno. Menisky obecně bolí při rotacích kolene, při dřepu, chůzi v podřepu nebo v tureckém sedu.

Bolest pod kolenem vpředu je spojována s úponem šlachy čtyřhlavého stehenního svalu, který se právě na výběžek pod kolenem upíná. Tendinopatie (úponová bolest) kvadricepsu je také označována jako skokanské koleno. Bolest se může objevovat při natažení kolene proti odporu, dřepu, podřepu na jedné noze, běhu, výskoku, chůzi ze schodů nebo schodů a při sportech, kde se tyto pohyby provádí (fotbal, volejbal, basketbal, florbal). Zpočátku po zátěži, později při zátěži nebo i v klidu. Místo úponu může být citlivé na dotek, může se objevovat bolest při kleku.

Závažnější příčinou bolesti pod kolenem je morbus Osgood-Schlatter. Tento stav se objevuje u mladých sportovců, častěji chlapců ve věku 10-15 let. Jedná se opět o přetížení úponu kvadricepsu, který tahá za výběžek pod kolenem. V místě může vzniknout zánět, otok, začervenání, viditelné zvětšení kostního výběžku, který pak bolí i na dotek nebo při kleku. Při vygradování obtíží může dojít až k avulzi (odlomení) výběžku od zbytku kosti. Nutné je snížení zátěže a poté postupná práce na síle a flexibilitě všech svalů dolní končetiny.

Bakerova cysta

Bolest kolene zezadu může být příznakem opět přetížení svalů, v tomto případě ohybačů kolene na zadní straně stehna (hamstringů). Častým problémem těchto svalů je jejich zkrácení a slabost. U sportovců řešíme poměr síly přední a zadní strany stehna (hamstring to quadriceps strength ratio) a velký rozdíl v těchto parametrech je rizikovým faktorem pro poškozením právě svalů zadního stehna. Hamstringy by měly být aspoň ze 60 % tak silné jako kvadriceps.

Bolestí na zadní straně kolene se může projevit i Bakerova cysta. Jedná se o bulku v podkolenní jamce naplněnou kloubní tekutinou. Může vzniknout po úrazech nebo operacích kolene nebo opět při jeho přetěžování sportem. Dalšími projevy jsou otok, pocit tlaku pod kolenem, omezení rozsahu do pokrčení kolene nebo bolest v horní části lýtka.

Při úponových bolestech a přetížených svalech se bolest objevuje při zatížení daného svalu. Pro to používáme tzv. odporové testy, kdy dáváme svalu odpor do pohybu a sledujeme bolestivost. Bolest se může objevit ihned (při testu nebo hned na začátku aktivity) nebo až při delším zatížení, třeba delším běhu. Bolesti vznikají postupným přetěžováním, velkým objemem tréninků, skokovým navýšením zátěže, nedostatečnou regenerací, vždy v kombinaci s dalšími faktory.

Bolestivý úpon svalu potřebuje v akutní fázi relativní klid a snížení zátěže. V rehabilitaci je ale potřeba zapojit jeho posilování, protože právě slabost, zkrácení a slabost v maximálním protažení je často důvodem, proč sval nezvládá na něj kladené nároky a takzvaně se přetíží. Neustálým uvolňováním (masáží, válcováním) svalu dlouhodobého efektu nedosáhneme. Jako doplněk v terapii můžeme použít tejpování kolene. Zásadní je ale síla a pružnost svalu a práce s celou dolní končetinou, a nejen tou, komplexně.

Dalším důvodem bolesti kolene může být artróza kolene (gonartróza) kterou rozebíráme v samostatném článku.

S bolestí kolen Vám rádi ve Fitnessii poradíme, ať už se jedná o úraz nebo operaci kolene a následnou rehabilitaci, artrózu kolene, výměnu kolenního kloubu, funkční bolesti kolene popsané výše, přenesené bolesti kolene z jiných částí těla nebo tejpování kolene.

ig__icon
yt__icon
 Další naše cviky sledujte na našem Instagramu a Youtube kanále.

Pokud vás trápí bolest kolen, můžete se na nás obrátit. Odborně vás vyšetříme a navrhneme vhodnou fyzioterapii právě pro vás.