Cviky na mobilitu kyčlí

Autor:
Author photo
Mgr. Tereza Rothová
12.05.2022
Cviky na kyčel

Kyčelní kloub je stavbou poměrně jednoduchým kloubem. Kulovitá hlavice dlouhé stehenní kosti v něm zapadá do hluboké jamky na kosti pánevní. Díky tomu je to kloub velmi stabilní, navíc zpevněný silnými vazy, které ještě více omezují pohyblivost. Právě proto se u kyčlí často řeší jejich mobilita, tedy zvýšení pohyblivosti.

Nedostatečný aktivní rozsah pohybu v kyčlích bude mít negativní vliv na bederní páteř nebo kolena, které mívají spíše tendenci k nestabilitě. Například nedostatečný rozsah a síla do zanožení v kyčli budou většinou nahrazeny prohnutím v bedrech.

Cviky na mobilitu kyčlí tedy využijeme při bolestech zad, v oblasti pánve, kolen nebo třeba třísel. Důležité je budovat pohyblivost zejména do vnitřní rotace, abdukce (unožení), extenze (zanožení), ale i flexe (přednožení) a zevní rotace.

Příklady cviků na mobilitu kyčlí:

V poloze na čtyřech položíme předloktí na zem a kolena dáme co nejdál od sebe, jak nám kyčle dovolí. Poté přenášíme váhu dopředu a dozadu. S každým dalším opakováním zvyšujeme rozsah pohybu - vytahujeme pánev více dozadu. Po celou dobu udržujeme napřímená záda, vyplněný prostor mezi lopatkami a hlavu v prodloužení páteře.

Posadíme se tak, abychom kyčle měli vůči sobě v pravém úhlu, pravý úhel je i v kolenou. Překlopíme obě nohy na druhou stranu a vytáhneme trup a opačnou ruku ve směru předního kolene. Střídáme strany a s každým dalším opakováním zvyšujeme rozsah pohybu. Záda zůstávají po celou dobu napřímená a hlava je v prodloužení páteře. Dýcháme pravidelně do celého trupu.

Ležíme na zádech a pokrčenými nohami se rozkročíme více do šířky. Poté vtáčíme vždy jednu nohu dovnitř, jako bychom se chtěli vnitřní stranou kolene dotknout země. Druhá noha drží na místě. Střídáme strany a s každým dalším opakováním zvyšujeme rozsah pohybu (přibližujeme koleno více k zemi).

ig__icon
yt__icon
 Další naše cviky sledujte na našem Instagramu a Youtube kanále.

Problémy s kyčlemi může kompenzovat
osobní trénink pod dohledem fyzioterapeuta.