Jak správně zapojit břišní svaly a dýchat

Autor:
Author photo
Mgr. Tereza Rothová
20.04.2022
Odborné články

Při cvičení je nutná komplexní aktivace trupových svalů pro správnou stabilizaci páteře. Stabilizace páteře nastává díky společnému zapojení bránice, pánevního dna, hlubokých břišních a zádových svalů. Tím se zvyšuje nitrobřišní tlak a dochází ke stabilizace páteře.

Správné zapojení trupových svalů si můžete zkontrolovat pohledem či pohmatem:

 • páteř je napřímená
 • břišní stěna je oploštělá, v rovině
 • prostory nad třísly jsou vyplněné
 • spodní žebra jsou schovaná do břišní stěny
 • ramena jsou uvolněná, široká, daleko od uší
 • prostor mezi lopatkami je vyplněný
 • hlava je v prodloužení páteře

photo-břicho-1

Nesprávná aktivace se může projevit několika způsoby:

 • vtažení břicha
 • odlepení spodních žeber
 • prohnutí v bederní páteři
 • dýchání pouze do hrudníku

photo-břicho-2

 • “stříška” - zvednutí střední části břišní stěny
 • vtažení oblasti nad třísly
 • dýchání pouze do břicha

photo-břicho-3

Dýchání

Při cvičení, ale i mimo něj, by měl dech jít do celého trupu.

Při správném dýchání (nádechu) se celý trup rovnoměrně rozšiřuje:

 • břicho se rozvíjí všemi směry - do stran, dopředu, lehce i dozadu
 • spodní žebra se rozvíjí do stran i předozadně
 • hrudní kost se posouvá mírně dopředu
 • dýcháme pravidelně, nezadržujeme dech

Nesprávné je dýchání pouze do hrudníku nebo pouze do břicha.

Hrudní dýchání:

 • hrudník a ramena se při nádechu zvedají nahoru
 • hrudní páteř se vyhrbuje
 • břicho se vtahuje

Břišní dýchání:

 • břicho se při nádechu rozvíjí pouze dopředu
 • hrudník se nerozvíjí
 • bederní páteř bývá prohnutá