Psychomotorický vývoj miminka a jeho podpora

Autor:
Author photo
Věra Draská
07.02.2017
Odborné články

photo-miminko

Cvičením a stimulací dítěte k pohybu můžeme příznivě ovlivnit jeho zdravý vývoj.

V období od dvou do přibližně pěti měsíců projdou miminka několika důležitými fázemi psychomotorického vývoje. Zvedání hlavičky, zkřížený vzor, vzpřimování, schopnost manipulovat s hračkou, přetáčení ze zad na bříško, plazení se a nakonec klek na všech čtyřech a příprava na lezení. Vývoj každého dítěte je naprosto individuální, správnou pohybovou manipulací, cvičením a stimulací dítěte k pohybu jej ale můžeme příznivě ovlivnit.

Psychomotorický vývoj miminka

3. měsíc

Dítě začíná spojovat ruce a prsty. Úchopový reflex slábne a pěstičky se otevírají. Při lehu na zádech se dítě již opírá patami o podložku, nohy jsou více protažené, zatím ale nejsou plně propnuty v kolenních kloubech. Při lehu na břiše dochází ke kontaktu spony stydké s podložkou a vnitřními pažní pažní kosti s podložkou, dokončuje se tak první opora. Hlavu rotuje již bez souhybu trupu.

4. měsíc

Objevuje se laterální (boční) úchop, pokud je dítěti nabízena hračka ze strany. Dítě zvládne pohyb jednou rukou do oblasti druhé ruky, což značí počátek otáčení ze zad na bříško. U nohou dochází nejprve ke kontaktu palců, postupně vnitřních hran chodidel. Miminko si dosáhne po těle až do úrovně kolen, dochází k prvnímu kontaktu ruka – noha. Při poloze na břiše se začíná objevovat tzv. zkřížený vzor - opora o jeden loket s nakročenou nohou na opačné straně, přičemž volná ruka sahá po hračce. Dítě zvládne uchopit každou hračku, která je nabízena v kvadrantu dané ruky.

5. měsíc

Při lehu na břiše je již zatížena horní část stehen. Dítě se začíná opírat o vzpřímené a propnuté ruce, o zápěstí. Při kontaktu s hračkou podávanou ve střední linii se u dítěte střídá opora o zápěstí se vzorem „plavání“, kdy se dítě při snaze o uchopení hračky zhoupne na pupku. Z lehu na zádech se již zvládne otočit na bok a postupně pokračuje s otočením na břicho, kdy pohyb vždy vede vrchní horní končetina a otáčející se hlava.

Jak můžeme podpořit psychomotorický vývoj dítěte?

S dítětem v prvních měsících života manipulujeme jemně a šetrně. Neděláme prudké a rychlé pohyby abychom dítě zbytečně nestresovali.

V průběhu 2. – 3. měsíce

podporujeme držení hlavičky dítěte. Důležité je, aby se dítě postupně naučilo vůlí ovládat pohyby hlavy a dokázalo se otáčet a hlavičku udržet ve vzpřímené poloze. Procvičujeme uchopování a opětovné pouštění předmětů. Rozvíjíme zrak a sluch dítěte tak, že se snažíme upoutat jeho pozornost předměty různých barev, které se mírně pohybují nebo vydávají různé zvuky. Stimulujeme miminka pomocí masáží molitanovými míčky, ježečky, nebo masáží rukama.

V průběhu 4. – 5. měsíce

podporujeme koordinaci mezi zrakem, rukou a pohybem. Dítě by mělo umět cíleně sáhnout po hračce a libovolně s ní manipulovat.

U dítěte se začíná rovíjet myšlení, učí se postřehnout příčinu a následek například tím, že zmáčkne určitou hračku a ta posléze vydá zvuk. Dítě po nějaké době zjistí souvislost a hračku již bude mačkat záměrně.

Dítě by se mělo naučit pohybovat hlavou ve všech směrech. Například se snažíme, aby v leže na bříšku dokázalo pozorovat předměty pohybující se ve výšce nad úrovní očí. Podporujeme také otáčení dítěte kolem jeho osy tak, že mu pokládáme hračku na stranu, za kterou se pak musí otočit.

Procvičujeme přetáčení ze zad na bříško a později i otočení z bříška na záda. Opět používáme ke stimulaci oblíbené hračky a dopomáháme dítěti k přetočení zatažením za svrchní ručičku a překřížením nožičky nebo i lehkým postrčením do zadečku.

Rozvíjíme také smyslové vnímání dítěte. Užíváme různá zabarvení hlasu, hlasitost a intonaci pomocí různých říkanek a písniček. Dítě by mělo být schopno poznávat hlas blízkých osob.